Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Đ/c: 950 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Tân Bình, Tp Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Tel: 0987778778 - Email: donngbinhduong.org@gmail.com

Facebook:

0987. 778. 778

0987. 778. 778

Pháp lý dự án Đông Bình Dương có những gì ? Dự án đã được cơ quan nào phê duyệt.

Pháp lý dự án Đông Bình Dương có những gì ? Dự án đã được cơ quan nào phê duyệt.

Pháp lý dự án Đông Bình Dương có những gì ? Dự án đã được cơ quan nào phê duyệt.

    Pháp lý dự án Đông Bình Dương có những gì ? Dự án đã được cơ quan nào phê duyệt.

  • Vị trí : Thành Phố Dĩ An Bình Dương
  • Diện tích : 126,7Ha m2
  • Giá: Liên hệ

  • Pháp lý dự án Đông Bình Dương có những gì ? Dự án đã được cơ quan nhà nước nào phê duyệt. Nhiều quý khách hàng quan tâm dự án đang thắc mắc nhắc nhở dự án đông Bình Dương có những pháp lý gì và đã được cơ quan nào phê duyệt. Hôm nay chúng tôi xin tóm tắt toàn bộ pháp lý của dự án khu đô thị Đông Bình Dương. Dự án khu dân cư Thương mại dịch vụ đông Bình Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3193/UB-SX chấp thuận việc thành lập dự án ngày 28/7/2003.
  • Chi tiết sản phẩm
  • Bình luận

Pháp lý dự án Đông Bình Dương có những gì ? Dự án đã được cơ quan nhà nước nào phê duyệt ?

 

 Nhiều quý khách hàng quan tâm dự án đang thắc mắc nhắc dự án đông Bình Dương có những pháp lý gì và đã được cơ quan nào phê duyệt.

 

pháp lý dự án đông bình dương
Sơ đồ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Đông Bình Dương

Hôm nay chúng tôi xin tóm tắt toàn bộ pháp lý của dự án khu đô thị Đông Bình Dương. 

Dự án khu dân cư Thương mại dịch vụ đông Bình Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3193/UB-SX chấp thuận việc thành lập dự án ngày 28/7/2003.

Ngày 19/01/2004, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số: 259/UB-SX, chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương, với diện tích quy hoạch 126,7ha thuộc xã Tân Bình, huyện Dĩ An tỉnh bình dương, (nay thuộc phường Tân Bình, thành phố Dĩ An tỉnh bình dương) do Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty FIDECO) làm chủ đầu tư.

Ngày 14/02/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh bình dương ban hành Quyết định số: 613/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 Dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương tại xã Tân Bình, huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương.

Ngày 28/11/2011, UBND thị xã Dĩ An ban hành Quyết định số: 8442/QĐ - UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sau gần 15 năm tiếp quản dự án mà không thể triển khai, Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp Hồ Chí Minh, gọi tắt là Công ty FIDECO chính thức rút lui khỏi dự án , công ty chuyển giao lại toàn bộ cổ phần cho cổ đông mới. Và đây cũng là lý do vì sao dự án treo 15 năm chưa thể triển khai và đưa vào sử dụng.

Ngày 08/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8, thay đổi toàn bộ thành viên góp vốn vào Công ty Đông Bình Dương, trong đó ông Đỗ Quốc Huy có giá trị góp vốn 70% cổ phần. Công ty Cổ phần bất động sản Thuận Phong có giá trị góp vốn 30% cổ phần. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Đông Bình Dương là ông Đỗ Hà, có hộ khẩu thường trú: 228/4 đường Hàn Hải Nguyên, phường 9, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau khi thay đổi toàn bộ thành viên góp vốn vào công ty Đông Bình Dương Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và thị xã Dĩ An điều chỉnh quy hoạch và tiếp tục thực hiện dự án; 

Và ngày 10 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký công văn Số: 70 UBND - KTN chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu nhà ở thương mại dịch vụ Đông Bình Dương để phù hợp với quy hoạch đô thị mới.

pháp lý dự án đông bình dương
Công văn số 70 của UBND tỉnh Bình Dương

Ngày 31/8/2018, UBND thị xã Dĩ An cấp giấy phép số: 05/GPQH điều chỉnh quy hoạch dự án, Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương cho Công ty TNHH phát triển đô thị Đông Bình Dương để công ty tiếp tục thực hiện dự án.

Ngày 06/09/2018, UBND thị xã Dĩ An Quyết định số: 3721/QĐ - UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương, do Công ty TNHH phát triển đô thị Đông Bình Dương làm chủ đầu tư.

Ngày 25 tháng 09 năm 2018, thị xã Dĩ An ký quyết định số: 4046/QĐ - UBND Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương, tại phường Tân Bình thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH phát triển đô thị Đông Bình Dương.

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Gia Hòa.

Vị trí, giới hạn, quy mô khu đất quy hoạch: Khu đất điều chỉnh có quy mô khoảng 126,7ha. Được bố trí 6.433 nền, 

Trong đó: diện tích đất đã được nhà nước giao đất là 110,1ha. 

Diện tích đất chủ đầu tư đã tự thỏa thuận đền bù với người dân là 12,15ha. 

Diện tích đất mương rạch, rạch suối, mặt nước chủ đầu tư đang làm thủ tục xin giao đất là 4,44ha.

Khu đất thuộc phường Tân Bình thị xã Dĩ An, có tứ cạnh tiếp giáp:

Phía Tây Nam : Giáp đất dân và một phần suối Năm Thậm.

Phía Tây Bắc : Giáp nhánh suối Năm Thậm và một phần đất dân.

Phía Đông Bắc : Giáp Rạch Ông Tiếp.

Phía Đông Nam : Giáp Rạch Ông Tiếp và đường Nguyễn Thị Minh Khai.

pháp lý dự án đông bình dương
Quyết định số 4046 của UBND Tx Dĩ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Đông Bình Dương

Với chỉ tiêu đất ở tại đô thị : 40-55m2/ một người, thì khu quy hoạch có khả năng đạt quy mô dân số từ: 23.036 đến 31.675 người. Với tiêu chuẩn 4 người/ một hộ, dự kiến có thể bố trí được: 5.759 đến 7.918 hộ.

Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh ký Quyết định số: 3122/QĐ - UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương, gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng tại phường Tân Bình.

Ngày 24 tháng 12 năm 2019,Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký quyết định Số: 4096/QĐ - UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Dĩ An. Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương có quy mô 126,7ha, trong đó 110ha được chuyển mục đích sử dụng đất ODT (đất ở tại đô thị). 16,7ha đất trồng cây lâu năm.

pháp lý dự án đông bình dương
Quyết định 4096 của UBND tỉnh Bình Dương về kế hoạch sử dụng đất của Tx Dĩ An năm 2020

Ngày 23/07/2020, UBND tỉnh Bình Dương ký Văn bản số: 3534/UBND - KT, về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương.

Ngày 16 tháng 03 năm 2021, SỞ XÂY DỰNG tỉnh bình dương ký công văn số: 846 thông báo kết quả, thẩm định thiết kế cơ sở hạng mục Hạ tầng kỹ thuật, Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

KẾT LUẬN.Hồ sơ thiết kế cơ sở hạng mục, Hạ tầng kỹ thuật, Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương, đủ điều kiện để trình duyệt, và triển khai các bước tiếp theo, theo quy định.

pháp lý dự án đông bình dương
Thông báo kết quả thẩm định hạ mục hạ tầng dự án Đông Bình Dương

Như vậy chúng ta tóm tắt được pháp lý của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch.

Hiện nay dự án đã thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất đối với 110 ha và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Phê duyệt đất ở tại đô thị đối với diện tích 110 ha, còn lại 16,7 ha đất trồng cây lâu năm. 

Trên đây là một số thông tin Chúng tôi muốn mang đến quý khách hàng, để khách hàng hiểu rõ hơn về dự án và có cái nhìn chiều sâu và rõ ràng hơn về pháp lý của dự án.

Quý khách hàng vui lòng truy cập vào kênh YouTube để xem tiến độ dự án được chúng tôi cập nhật hàng tuần, hàng tháng : https://www.youtube.com/channel/UCaPS-xhnUVDqGdxzr2ttQyw

Quý khách hàng có nhu cầu lấy pháp lý dự án vui lòng liên hệ điện thoại hoặc Zalo 0987. 778. 778  https://zalo.me/0987778778

Quý khách hàng quan tâm dự án vui lòng liên hệ công ty địa ốc Thuận Thiên 

Đc: số 950 Nguyễn Thị Minh Khai phường Tân Bình thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương 

Hotline: 0987. 778. 778

Website: https://dongbinhduong.org.vn/

coongty địa ốc thuận thiên
Vp công ty địa ốc Thuận Thiên tại dự án Đông Bình Dương

 

Mục liên quan

Đất Nền Dĩ An Bình Dương | Dĩ An | Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 80 (5X16) m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 25/07/2021 - 9:39 AM

Tình trạng: Hạ tầng đang hoàn thiện

Đông Bình Dương Tiến Độ Dự Án | dự án Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

Ngày đăng: 24/07/2021 - 10:19 AM

Tình trạng: Hạ tầng đang hoàn thiện

3700880115 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: Liên hệ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Ngày đăng: 18/07/2021 - 10:49 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện

Đông Bình Dương dự án treo 15 năm. Nguyên nhân do đâu mà dự án treo 15 năm.

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 12/07/2021 - 10:55 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Dự án Đông Bình Dương lừa đảo. Liệu rằng dự án đông Bình Dương có lừa đảo hay không ?

Giá: Liên hệ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 11/07/2021 - 12:19 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Tiến Độ Dự Án Đông Bình Dương 27/04/2021 | Dĩ An Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 28/04/2021 - 10:58 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Bán đất nền Dĩ An Bình Dương giá rẻ | Đất Dĩ An Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 80 (5X16) m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 25/04/2021 - 1:35 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Dự Án Đông Bình Dương | Thành Phố Dĩ An | Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 23/04/2021 - 3:36 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Khu đô thị Đông Bình Dương Ngày 31/03/2021

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 02/04/2021 - 3:37 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Dự Án Đông Bình Dương | Tiến Độ Dự Án Đông Bình Dương 25/03/2021

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 28/03/2021 - 5:40 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG NGÀY 11/03/2021

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 11/03/2021 - 5:54 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

DỰ ÁN ĐÔNG BÌNH DƯƠNG | TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG NGÀY 03/03/2021

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

Ngày đăng: 03/03/2021 - 3:26 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Pháp lý dự án Đông Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 04/01/2021 - 9:20 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

ĐÔNG BÌNH DƯƠNG | DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 04/01/2021 - 8:55 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Hình Ảnh Mới Nhất Dự Án Đông Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 04/01/2021 - 8:39 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG 16/12/2020

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 16/12/2020 - 5:50 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Đất Nền Dĩ An Bình Dương | Bán đất phường Tân Bình Dĩ An

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 80 (5X16) m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 15/12/2020 - 9:20 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

BÁN ĐẤT THÀNH PHỐ DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 80 (5X16) m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 14/12/2020 - 10:14 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Mua bán nhà đất Dĩ An Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 80 (5X16) m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 12/12/2020 - 4:31 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ DỰ ÁN ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 09/12/2020 - 11:06 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

BẢN ĐỒ DỰ ÁN ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: Liên hệ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 05/12/2020 - 5:40 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Từ 1/1/2021: trường hợp xây nhà không phải xin giấy phép | Thông tin vui cho dự án Đông Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 05/12/2020 - 2:43 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG NGÀY 01/12/2020

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 03/12/2020 - 11:33 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG NGÀY 26/11/2020

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 27/11/2020 - 10:30 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Cơ Hội Nào Để Sở Hữu Đất Nền Dĩ An Giá Rẻ

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 19/11/2020 - 4:05 PM

Tình trạng: Giao nền ngay

Cập nhật tiến độ dự án Đông Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 02/11/2020 - 9:11 AM

Tình trạng: Giao nền ngay

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Ngày đăng: 30/10/2020 - 9:20 AM

Tình trạng: Giao nền ngay

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HHA

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Ngày đăng: 30/10/2020 - 9:10 AM

Tình trạng: Giao nền ngay

Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 30/10/2020 - 8:51 AM

Tình trạng: Giao nền ngay

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Ngày đăng: 13/10/2020 - 8:24 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG MỚI NHẤT

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 21/08/2020 - 10:44 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Bán Đất Nền Dĩ An Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 80 (5X16) m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 23/07/2020 - 3:50 PM

Tình trạng: Giao nền ngay

Bán Đất Dự Án Đông Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 29/05/2020 - 10:45 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Khu Đô Thị Đông Bình Dương Chuẩn Singapore

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Bình, Tp Dĩ An, Bình Dương

Ngày đăng: 22/07/2019 - 3:29 PM

Tình trạng: Đang Hoàn Thiện 90% hạ từng

Nhà Phân Phối Dự Án Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Ngày đăng: 29/05/2020 - 8:53 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Có Nên Mua Đất Dự Án Đông Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 28/05/2020 - 3:41 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện

GIÁ ĐẤT DỰ ÁN ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 05/02/2020 - 4:56 PM

Tình trạng: Đang Hoàn Thiện

KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI DỰ ÁN

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 26/03/2020 - 10:29 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Tiến Độ Dự Án Đông Bình Dương | Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 24/07/2021 - 9:54 AM

Tình trạng: Hạ tầng đang hoàn thiện

DỰ ÁN ĐÔNG BÌNH DƯƠNG BAO GIỜ HOÀN THÀNH

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 10/12/2020 - 8:55 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

KHU ĐÔ THỊ DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 07/12/2020 - 10:24 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Chủ đầu tư dự án Đông Bình Dương | 3700880115

Giá: Liên hệ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 06/12/2020 - 3:41 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 06/12/2020 - 3:23 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Tiến độ dự án Đông Bình Dương 2020

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 06/12/2020 - 2:34 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

BÁN ĐẤT DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 05/12/2020 - 4:22 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

GIÁ ĐẤT DỰ ÁN ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 05/12/2020 - 10:59 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

MUA BÁN ĐẤT DỰ ÁN ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 05/12/2020 - 10:51 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Bán Đất Nền Dự Án Đông Bình Dương, phường Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 05/12/2020 - 10:31 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

THÔNG TIN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 27/11/2020 - 3:18 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Dự Án Khu Đô Thị Đông Bình Dương | Đô Thị Lớn Nhất Tp Dĩ An Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 65m2 - 135m2 m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 16/10/2018 - 3:52 PM

Tình trạng: Đang Hoàn Thiện 90% hạ từng

Có nên mua đất dự an Đông Bình Dương

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 06/03/2021 - 8:32 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 14/12/2020 - 5:28 PM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BÌNH DƯƠNG | THÀNH PHỐ DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Giá: 0 VNĐ

Diện tích: 80 (5X16) m2

Địa chỉ: Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 24/05/2019 - 4:21 PM

Tình trạng: Đang Hoàn Thiện

Mua bán ký gửi đất nền dự án đông bình dương

Giá: Liên hệ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Ngày đăng: 26/01/2021 - 9:09 AM

Tình trạng: Hạ Từng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Hotline tư vấn miễn phí: 0987. 778. 778